#WPVN_TIPS ## Hướng dẫn Xoá định dạng các thẻ html không cần thiết trong bài viết [https://wordpressvn.com/t/cac-doan-ma-hay-co-trong-plugin-wp-extra/3567](https://wordpressvn.com/t/cac-doan-ma-hay-co-trong-plugin-wp-extra/3567)

#WPVN_TIPS ## Hướng dẫn Xoá định dạng các thẻ html không cần thiết trong bài viết [https://wordpressvn.com/t/cac-doan-ma-hay-co-trong-plugin-wp-extra/3567](https://wordpressvn.com/t/cac-doan-ma-hay-co-trong-plugin-wp-extra/3567)
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_TIPS

Hướng dẫn Xoá định dạng các thẻ html không cần thiết trong bài viết

https://wordpressvn.com/t/cac-doan-ma-hay-co-trong-plugin-wp-extra/3567
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/618791928821702/