Xử lý link lỗi, link không tồn tại nhanh chóng bằng Direct 301 với file 404.php

Cách đơn giản để chuyển hướng toàn bộ link 404 nhanh chóng, giảm thiểu ảnh hưởng của 404 thỉ chúng ta sẽ khai báo 301 cho những link đó tự động bằng file 404.php mặc định trong theme WP.
Copy đoạn mã dưới đây thay thế cho toàn bộ mã trong file 404.php trong thư mục theme nhé!

<?php
header("HTTP/2 301 Moved Permanently");
header("Location:".get_bloginfo('url')); 
exit(); 
?>
3 Likes

Cảm ơn anh, em mới học wp nên mới biết cái này.
Cái này nó redirect về trang chủ à @baconsoi ơi :slight_smile:

Cái này nó chuyển luôn hay nó có bộ đếm trang không tồn tại và sẽ chuyển về trang chủ trong bao nhiêu giây bác nhỉ?

1 Like

Thường nó sẽ chuyển ngay nhé. Còn nếu bạn có sử dụng WP Extra đã có cấu hình sẵn chức năng 404 to home :slightly_smiling_face:

Đúng rồi bạn.
get_bloginfo(‘url’) cái này hàm cơ bản của wp rồi.