Xóa tất cả các hình ảnh trong WordPress

Để xóa tất cả các phương tiện trong thư viện phương tiện của WordPress một cách nhanh chóng, bạn có hai tùy chọn như sau:

Cách 1: Sử dụng trang quản trị WordPress (an toàn hơn):

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị của WordPress và truy cập vào phần “Thư viện phương tiện”.

Bước 2: Chuyển chế độ xem sang “Chi tiết dòng” (Line details).

Bước 3: Nhấn vào nút “Tùy chọn màn hình” (Screen Options) ở góc trên cùng.

Bước 4: Thay đổi số lượng mục trên trang thành 200 (hoặc lên tới 999 nếu bạn đang sử dụng phiên bản WordPress mới nhất).

Bước 5: Chọn các hình ảnh mà bạn muốn xóa và sử dụng tùy chọn “Xóa nhiều” (Bulk Delete) để xóa chúng cùng lúc.

Cách 2: Sử dụng FTP/SSH & Cơ sở dữ liệu (Hãy chắc chắn backup dữ liệu trước khi thực hiện):

Bước 1: Truy cập vào MySQL thông qua PHPMyAdmin hoặc SSH.

Bước 2: Thực hiện các câu lệnh SQL sau để xóa các dòng liên quan đến phương tiện trong cơ sở dữ liệu:

DELETE FROM wp_posts WHERE post_type = “attachment”;
DELETE FROM wp_postmeta WHERE meta_key = “_wp_attached_file”;
DELETE FROM wp_postmeta WHERE meta_key = “_wp_attachment_metadata”;

Bước 3: Sử dụng FTP hoặc SSH để xóa các tập tin trong thư mục uploads (/wp-content/uploads). Lưu ý rằng nếu bạn sử dụng các plugin khác sử dụng thư mục uploads, hãy chắc chắn không xóa những thư mục đó.

Nếu bạn đang sử dụng WooCommerce, bạn cần thực hiện các lệnh SQL bổ sung sau để xóa hình ảnh còn sót lại trong sản phẩm WooCommerce:

DELETE FROM wp_postmeta WHERE meta_key = “_thumbnail_id”;
UPDATE wp_postmeta SET meta_value = NULL WHERE meta_key = “_product_image_gallery”;

Lưu ý rằng việc xóa toàn bộ dữ liệu trong thư viện phương tiện là một tác vụ nguy hiểm và nên được thực hiện cẩn thận. Hãy đảm bảo sao lưu toàn bộ trang web của bạn trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào.