Xin tips tạo thêm giá tiền và số lượng trong sản phẩm?

Mặc định trong woo product hiển thị chỉ có 1 dòng giá tiền và số lượng. Giờ mình muốn thêm 1 field để nhập thêm 1 dòng giá tiền và số lượng khác. Khi thanh toán thì sẽ cộng cả 2 giá cả đó lại với nhau. Có ae nào nào biết ko ạ hoặc keyword codex hook cũng dc ạ.

Bác nói cụ thể hơn được ko? Em chưa hiểu lắm :v


mình muốn như vầy - khi add to cart thì sẽ tính tổng của 2 giá tiền này.