Xin TIP bảo mật web. Hiện e đang chạy nhiều website / VPS. Đã dính shell chết cả lũ :(((...| Please help me !!!!!

Câu hỏi từ Group FB:
Xin TIP bảo mật web. Hiện e đang chạy nhiều website / VPS. Đã dính shell chết cả lũ :(((…|
Please help me !!!
Nguồn: Redirecting...