Xin phép Admin, @wpvnjob HN Bắc Từ Liêm tuyển Dev WordPress đi làm ngay. JD: https://bitly.com.vn/abfhlr Lương gross 10.000.000đ-15.000.000đ theo năng lực. Join trong tháng 02 tặng xì ngay 1.000.000đ Ai biết giới thiệu lì xì ngay 999.000đ

Xin phép Admin, @wpvnjob HN Bắc Từ Liêm tuyển Dev WordPress đi làm ngay. JD: https://bitly.com.vn/abfhlr Lương gross 10.000.000đ-15.000.000đ theo năng lực. Join trong tháng 02 tặng xì ngay 1.000.000đ Ai biết giới thiệu lì xì ngay 999.000đ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Xin phép Admin,
@wpvnjob

HN Bắc Từ Liêm tuyển Dev WordPress đi làm ngay.
JD: https://bitly.com.vn/abfhlr
Lương gross 10.000.000đ-15.000.000đ theo năng lực.
Join trong tháng 02 tặng xì ngay 1.000.000đ
Ai biết giới thiệu lì xì ngay 999.000đ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/737216676979226/