Xin phép Admin: Mình có tự build 1 web WP cách đây mấy năm. Giờ muốn tìm 1 bạn giỏi code tăng tốc web là chỉnh sửa 1 số function cơ bản như trong list này. Bạn nào làm được inbox và báo giá mình với nha. Mình cảm ơn nhiều

Câu hỏi từ Group FB:
Xin phép Admin: Mình có tự build 1 web WP cách đây mấy năm. Giờ muốn tìm 1 bạn giỏi code tăng tốc web là chỉnh sửa 1 số function cơ bản như trong list này. Bạn nào làm được inbox và báo giá mình với nha. Mình cảm ơn nhiều
Nguồn: Redirecting...