Xin phép admin, em cần làm lại giống web ifitness.vn bằng flatsome, bác nào làm đc thì ib e nhé, e chỉ cần tạo web nên yc chỉ là làm giống thôi còn sau thì e tự sửa.

Xin phép admin, em cần làm lại giống web ifitness.vn bằng flatsome, bác nào làm đc thì ib e nhé, e chỉ cần tạo web nên yc chỉ là làm giống thôi còn sau thì e tự sửa.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Xin phép admin, em cần làm lại giống web ifitness.vn bằng flatsome, bác nào làm đc thì ib e nhé, e chỉ cần tạo web nên yc chỉ là làm giống thôi còn sau thì e tự sửa.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/653119312055630/