Xin phép Admin ạ **[HN - Freelancer]** Bên em cần tìm **freelance wordpress**, tới cty ngồi làm 5 ngày. Rate ib. Ai quan tâm feel free to contact em nha **huenguyen043 (skype)**

Xin phép Admin ạ **[HN - Freelancer]** Bên em cần tìm **freelance wordpress**, tới cty ngồi làm 5 ngày. Rate ib. Ai quan tâm feel free to contact em nha **huenguyen043 (skype)**
0

Câu hỏi từ Group FB:
Xin phép Admin ạ

[HN - Freelancer]

Bên em cần tìm freelance wordpress, tới cty ngồi làm 5 ngày. Rate ib. Ai quan tâm feel free to contact em nha huenguyen043 (skype)
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/633093434058218/