Xin phép ad.Cho em hỏi là có cách nào thêm 1 list ảnh vào contact form 7, Khi đó người dùng sẽ chọn 1 ảnh bất kỳ trong cái list kia rồi gửi. Mong được các bác trong nhóm hỗ trợ ạ .

Xin phép ad.Cho em hỏi là có cách nào thêm 1 list ảnh vào contact form 7, Khi đó người dùng sẽ chọn 1 ảnh bất kỳ trong cái list kia rồi gửi. Mong được các bác trong nhóm hỗ trợ ạ .
0

Câu hỏi từ Group FB:
Xin phép ad.Cho em hỏi là có cách nào thêm 1 list ảnh vào contact form 7, Khi đó người dùng sẽ chọn 1 ảnh bất kỳ trong cái list kia rồi gửi. Mong được các bác trong nhóm hỗ trợ ạ .
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/760946074606286/