Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, cho mình hỏi thêm cách để lấy link của section trong trang body để cho lên thanh menu. Để khi bấm vào sẽ chuyển xuống phần section đó luôn thì làm như thế nào ạ?

Câu hỏi từ Group FB:
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, cho mình hỏi thêm cách để lấy link của section trong trang body để cho lên thanh menu. Để khi bấm vào sẽ chuyển xuống phần section đó luôn thì làm như thế nào ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/862126431154916/