Xin hỏi họ xài plugin gì hoặc làm bằng cách nào?

chân thành cảm ơn

Bạn có thể show all list category bằng plugin này hoặc tương tự: