Xin hỏi code chuyển ảnh chính khi chuột hover vào ảnh thumnail của sản phẩm

A/E cho mình hỏi, nào giờ chổ album hình sản phẩm này là wordpress mặc định chỉ có click vào từng hình con thumnail thì ảnh chính của sản phẩm mới thay đổi, có cách nào chuyển từ click thành hover chuột là nó đổi ảnh chính được không? A/E nào làm được đoạn code này BÁO GIÁ giúp mình với, xin cảm ơn A/E!

Ad đã xử lý xong vấn đề này :slight_smile: