Xin chỉ giáo em với ạ! Em đang code template wordpress có cách nào để custom lại dâtbase (thêm cột) cho database của wordpress k ạ?

Câu hỏi từ Group FB:
Xin chỉ giáo em với ạ!
Em đang code template wordpress có cách nào để custom lại dâtbase (thêm cột) cho database của wordpress k ạ?
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ | Xin chỉ giáo em với ạ