Xin chào mọi người. web của mình hiện tại đang có vấn đề là khi vào admin lick vào các tác vụ thi chạy rất lâu có khi 1 2p thì mới load xong, khi đăng sản phẩm cũng thế ! wp mình đang sài bản 5.4.2. Thanks mọi người.

Câu hỏi từ Group FB:
Xin chào mọi người.

web của mình hiện tại đang có vấn đề là khi vào admin lick vào các tác vụ thi chạy rất lâu có khi 1 2p thì mới load xong, khi đăng sản phẩm cũng thế ! wp mình đang sài bản 5.4.2.

Thanks mọi người.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/607467839954111/