Xin chào mọi người. web của mình hiện tại đang có vấn đề là khi vào admin lick vào các tác vụ thi chạy rất lâu có khi 1 2p thì mới load xong, khi đăng sản phẩm cũng thế ! wp mình đang sài bản 5.4.2. Thanks mọi người.

Xin chào mọi người. web của mình hiện tại đang có vấn đề là khi vào admin lick vào các tác vụ thi chạy rất lâu có khi 1 2p thì mới load xong, khi đăng sản phẩm cũng thế ! wp mình đang sài bản 5.4.2. Thanks mọi người.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Xin chào mọi người.

web của mình hiện tại đang có vấn đề là khi vào admin lick vào các tác vụ thi chạy rất lâu có khi 1 2p thì mới load xong, khi đăng sản phẩm cũng thế ! wp mình đang sài bản 5.4.2.

Thanks mọi người.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/607467839954111/