Xin chào mọi người . Em mới làm con web bằng wordpress : https://fig.migroup.asia/ mọi người check qua giúp em xem tại sao con này load trang chậm thế ạ . Em có thử add cache vào mà không ăn thua ạ .

Xin chào mọi người . Em mới làm con web bằng wordpress : https://fig.migroup.asia/ mọi người check qua giúp em xem tại sao con này load trang chậm thế ạ . Em có thử add cache vào mà không ăn thua ạ .
0

Câu hỏi từ Group FB:
Xin chào mọi người . Em mới làm con web bằng wordpress : https://fig.migroup.asia/ mọi người check qua giúp em xem tại sao con này load trang chậm thế ạ . Em có thử add cache vào mà không ăn thua ạ .
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/671063766927851/