xin chào mọi người, em đang dùng snippets để hook functions vào plugin nhưng đang bị lỗi, có ai rành về add action hay filter giúp em với, em cám ơn

Câu hỏi từ Group FB:
xin chào mọi người, em đang dùng snippets để hook functions vào plugin nhưng đang bị lỗi, có ai rành về add action hay filter giúp em với, em cám ơn
Nguồn: Redirecting...