Xin chào mn, mình đang sài elementor pro. Mình mún chèn api kéo về vào page. Có cách nào: 1. kéo api về, tách json, ghi vào ô text không. 2. Chuyển page kéo thả thành html, css , js để fetch api truyền vào. Ai làm dc boom e với nhé .

Câu hỏi từ Group FB:
Xin chào mn, mình đang sài elementor pro. Mình mún chèn api kéo về vào page. Có cách nào: 1. kéo api về, tách json, ghi vào ô text không. 2. Chuyển page kéo thả thành html, css , js để fetch api truyền vào.
Ai làm dc boom e với nhé .
Nguồn: Redirecting...