Xin chào, mình muốn làm block Chương trình đào tạo giống trang này https://ila.edu.vn/ , dạng block hover và chứa nội dung kiểu giống như vậy. Mọi người biết plugin nào hay cách làm tương tự ko. Mình cảm ơn.

Xin chào, mình muốn làm block Chương trình đào tạo giống trang này https://ila.edu.vn/ , dạng block hover và chứa nội dung kiểu giống như vậy. Mọi người biết plugin nào hay cách làm tương tự ko. Mình cảm ơn.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Xin chào, mình muốn làm block Chương trình đào tạo giống trang này https://ila.edu.vn/ , dạng block hover và chứa nội dung kiểu giống như vậy. Mọi người biết plugin nào hay cách làm tương tự ko. Mình cảm ơn.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/807515049949388/