Xin chào, mình không rành về web nhưng đang muốn clone một vài website và muốn quản lý được trên WP, điều đó khả thi không mọi người? Bạn nào làm được inbox mình trao đổi thêm nhé. Xin admin duyệt bài. Cảm ơn ae!

Câu hỏi từ Group FB:
Xin chào, mình không rành về web nhưng đang muốn clone một vài website và muốn quản lý được trên WP, điều đó khả thi không mọi người? Bạn nào làm được inbox mình trao đổi thêm nhé. Xin admin duyệt bài. Cảm ơn ae!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/713760955991465/