xin chào các anh chị có anh chị nào cho em thuê/ mượn key google map api tầm 1-2 ngày được không ạ?. chả là đến ngày báo cáo đồ án của em mà key lại hết hạn mất 🥲 #WPVNHELP #poorstudent

Câu hỏi từ Group FB:
xin chào các anh chị
có anh chị nào cho em thuê/ mượn key google map api tầm 1-2 ngày được không ạ?. chả là đến ngày báo cáo đồ án của em mà key lại hết hạn mất 🥲
#WPVNHELP
#poorstudent
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/794286244605602/