Xin chào cả nhà: Khi nhắc tới làm site tin tức thì nhiều người hay đề xuất các theme như: jnews, newspaper, publisher. Vậy với website thì mọi người sẽ đề cử những cái tên gì :D

Xin chào cả nhà: Khi nhắc tới làm site tin tức thì nhiều người hay đề xuất các theme như: jnews, newspaper, publisher. Vậy với website thì mọi người sẽ đề cử những cái tên gì :D
0

Câu hỏi từ Group FB:
Xin chào cả nhà:
Khi nhắc tới làm site tin tức thì nhiều người hay đề xuất các theme như: jnews, newspaper, publisher.
Vậy với website thì mọi người sẽ đề cử những cái tên gì :smiley:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/719585715408989/