Xin chào cả nhà. Cơ quan em đang muốn làm 1 trang tạp chí. Tính năng dạng như Báo điện tử. Ko dùng WordPress. Group mình ai làm cho em xin thông tin để trao đổi tính năng, giá cả ạ. Em cám ơn.

Câu hỏi từ Group FB:
Xin chào cả nhà.
Cơ quan em đang muốn làm 1 trang tạp chí. Tính năng dạng như Báo điện tử. Ko dùng WordPress.
Group mình ai làm cho em xin thông tin để trao đổi tính năng, giá cả ạ.
Em cám ơn.
Nguồn: Redirecting...