#WPVNSHARE Rãnh ngồi viết được một bài, hi vọng là chia sẻ này sẽ giúp anh em hiểu được ít nhiều cách xài DirectAdmin giao diện mới. Sẽ còn ra thêm vài bài nữa để mọi người nắm rõ hơn cách dùng DirectAdmin.

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVNSHARE

Rãnh ngồi viết được một bài, hi vọng là chia sẻ này sẽ giúp anh em hiểu được ít nhiều cách xài DirectAdmin giao diện mới.
Sẽ còn ra thêm vài bài nữa để mọi người nắm rõ hơn cách dùng DirectAdmin.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/781282182572675/