#WPVNHOI ngoài lề wp tí ạ. Trên facebook mình đăng cái hình gì là sẽ bị facebook nó khóa liền tài khoản và khóa vĩnh viễn ko cho kháng nghị luôn ạ ?

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVNHOI
ngoài lề wp tí ạ. Trên facebook mình đăng cái hình gì là sẽ bị facebook nó khóa liền tài khoản và khóa vĩnh viễn ko cho kháng nghị luôn ạ ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/774149703285923/