#WPVNHELP Mọi người ơi cho mình hỏi có plugin nào cho phép: - User login vô - Đọc các page mà admin set sẵn - Tạo thêm role. Hình thức áp dụng: - Mình cho sale/môi giới login vô, họ xem được các thông tin mà mình công bố ra. Cảm ơn mọi người nhiều ạ!

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVNHELP
Mọi người ơi cho mình hỏi có plugin nào cho phép:

  • User login vô
  • Đọc các page mà admin set sẵn
  • Tạo thêm role.
    Hình thức áp dụng:
  • Mình cho sale/môi giới login vô, họ xem được các thông tin mà mình công bố ra.

Cảm ơn mọi người nhiều ạ!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/843147963052763/