#WPVNHELP Mọi người cho em hỏi có Plugin nào export/import polylang dùng tốt không ạ. Em có dùng WP All Import nhưng nó không import được các bản dịch.

#WPVNHELP Mọi người cho em hỏi có Plugin nào export/import polylang dùng tốt không ạ. Em có dùng WP All Import nhưng nó không import được các bản dịch.
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVNHELP
Mọi người cho em hỏi có Plugin nào export/import polylang dùng tốt không ạ. Em có dùng WP All Import nhưng nó không import được các bản dịch.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/757921384908755/