#wpvnhelp em chèn code: ----------- blockquote { background-color: #4196ea; } -------------- vào file style.css nhưng ko thấy có tác dụng. Cho em hỏi muốn sửa màu nền cho cái blockquote (hay gọi là trích dẫn) trong wordpress thì sửa ở đâu ạ ?

#wpvnhelp em chèn code: ----------- blockquote { background-color: #4196ea; } -------------- vào file style.css nhưng ko thấy có tác dụng. Cho em hỏi muốn sửa màu nền cho cái blockquote (hay gọi là trích dẫn) trong wordpress thì sửa ở đâu ạ ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
#wpvnhelp
em chèn code:

blockquote {
background-color: #4196ea;
}

vào file style.css nhưng ko thấy có tác dụng.
Cho em hỏi muốn sửa màu nền cho cái blockquote (hay gọi là trích dẫn) trong wordpress thì sửa ở đâu ạ ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/778112572889636/