#wpvnhelp có plugin nào mà cho thành viên đăng bài/gửi bài từ giao diện (frontend) mà không cần phải vào trong phần quản trị không ạ ?

Câu hỏi từ Group FB:
#wpvnhelp
có plugin nào mà cho thành viên đăng bài/gửi bài từ giao diện (frontend) mà không cần phải vào trong phần quản trị không ạ ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/701778440523050/