#wpvnhelp Các bạn ai rành cho mình hỏi mình update apt ubuntu tới phần này nó hỏi mình thế này ! Bấm dòng nào là đúng ạ. Mình cài WordPress + nginx + php-fpm

#wpvnhelp Các bạn ai rành cho mình hỏi mình update apt ubuntu tới phần này nó hỏi mình thế này ! Bấm dòng nào là đúng ạ. Mình cài WordPress + nginx + php-fpm
0

Câu hỏi từ Group FB:
#wpvnhelp
Các bạn ai rành cho mình hỏi mình update apt ubuntu tới phần này nó hỏi mình thế này !
Bấm dòng nào là đúng ạ.
Mình cài WordPress + nginx + php-fpm
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/715067819194112/