#WPVNHELP Các bác cho em hỏi, em cài SSL cho website của em rồi (có cài thêm plugin Really Simple SSL) Xong rồi, nhưng khi gõ tên miền vào trình duyệt, nó vẫn không redirect qua https. Giờ phải làm sao để nó redirect về được https các bác nhỉ?

#WPVNHELP Các bác cho em hỏi, em cài SSL cho website của em rồi (có cài thêm plugin Really Simple SSL) Xong rồi, nhưng khi gõ tên miền vào trình duyệt, nó vẫn không redirect qua https. Giờ phải làm sao để nó redirect về được https các bác nhỉ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVNHELP
Các bác cho em hỏi, em cài SSL cho website của em rồi (có cài thêm plugin Really Simple SSL) Xong rồi, nhưng khi gõ tên miền vào trình duyệt, nó vẫn không redirect qua https. Giờ phải làm sao để nó redirect về được https các bác nhỉ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/453916401975923/