#WPVNHELP Các anh cho em hỏi có plugin nào điều chỉnh giá sản phẩm hàng loạt trên wordpress ko ạ? Kiểu e muốn điều chỉnh giá bằng 50% giá hiện tại. Cảm ơn các bác.

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVNHELP
Các anh cho em hỏi có plugin nào điều chỉnh giá sản phẩm hàng loạt trên wordpress ko ạ? Kiểu e muốn điều chỉnh giá bằng 50% giá hiện tại.
Cảm ơn các bác.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/783970555637171/