#WPVNHELP cả nhà cho e hỏi là sao đường link bài viết trong site nó tự thêm những ký tự ở cuối nhỉ? dạng như vầy: tenmien/baiviet/#.abcxyz cái chỗ #.abcxyz là nó tự thêm vào và thay đổi theo từng link khác nhau. :(

#WPVNHELP cả nhà cho e hỏi là sao đường link bài viết trong site nó tự thêm những ký tự ở cuối nhỉ? dạng như vầy: tenmien/baiviet/#.abcxyz cái chỗ #.abcxyz là nó tự thêm vào và thay đổi theo từng link khác nhau. :(
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVNHELP
cả nhà cho e hỏi là sao đường link bài viết trong site nó tự thêm những ký tự ở cuối nhỉ?
dạng như vầy: tenmien/baiviet/#.abcxyz
cái chỗ #.abcxyz là nó tự thêm vào và thay đổi theo từng link khác nhau. :frowning:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/763474951020065/