#WPVNHELP Cả nhà chỉ giúp các css nút share zalo với ạ. Lấy code của zalo chèn vào rồi mà khi thử css lại thì cái icon nó vẫn như vậy :(

#WPVNHELP Cả nhà chỉ giúp các css nút share zalo với ạ. Lấy code của zalo chèn vào rồi mà khi thử css lại thì cái icon nó vẫn như vậy :(
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVNHELP
Cả nhà chỉ giúp các css nút share zalo với ạ. Lấy code của zalo chèn vào rồi mà khi thử css lại thì cái icon nó vẫn như vậy :frowning:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/763325077701719/