#wpvnchat Cho hỏi, WP Dev senior thì mức lương tầm bao nhiêu là ok thế các bác ?

#wpvnchat Cho hỏi, WP Dev senior thì mức lương tầm bao nhiêu là ok thế các bác ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
#wpvnchat
Cho hỏi, WP Dev senior thì mức lương tầm bao nhiêu là ok thế các bác ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/769060130461547/