#WPVN_Questions Chào các bác Cho em hỏi có cách nào tạo Button để thực hiện lệnh từ bàn phím không ạ? Ví dụ như khi click nút "In" thì sẽ thực hiện lệnh "Ctrl + P" từ bàn phím ấy ạ Em cảm ơn

#WPVN_Questions Chào các bác Cho em hỏi có cách nào tạo Button để thực hiện lệnh từ bàn phím không ạ? Ví dụ như khi click nút "In" thì sẽ thực hiện lệnh "Ctrl + P" từ bàn phím ấy ạ Em cảm ơn
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Questions

Chào các bác

Cho em hỏi có cách nào tạo Button để thực hiện lệnh từ bàn phím không ạ?

Ví dụ như khi click nút “In” thì sẽ thực hiện lệnh “Ctrl + P” từ bàn phím ấy ạ

Em cảm ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/627619304605631/