#WPVN_Plugins Mỗi ngày 1 plugin miễn phí. Tạo shortcode rất dễ dàng & chuyên nghiệp P/s: Hãy nhập tên **wpvncom** tại mục favorites sẽ liệt kê danh sách yêu thích mà WPVNTEAM đề xuất các bạn nhé.

#WPVN_Plugins Mỗi ngày 1 plugin miễn phí. Tạo shortcode rất dễ dàng & chuyên nghiệp P/s: Hãy nhập tên **wpvncom** tại mục favorites sẽ liệt kê danh sách yêu thích mà WPVNTEAM đề xuất các bạn nhé.
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Plugins

Mỗi ngày 1 plugin miễn phí.

Tạo shortcode rất dễ dàng & chuyên nghiệp

P/s: Hãy nhập tên wpvncom tại mục favorites sẽ liệt kê danh sách yêu thích mà WPVNTEAM đề xuất các bạn nhé.

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/769113190456241/