#WPVN_Plugin Mỗi ngày 1 plugin miễn phí Nếu bạn đã cài đặt Jetpack đừng quên kèm theo Jetpack Boost (Bia phải kèm lạc) 😉

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Plugin
Mỗi ngày 1 plugin miễn phí
Nếu bạn đã cài đặt Jetpack đừng quên kèm theo Jetpack Boost (Bia phải kèm lạc) :wink:

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/794493327918227/