#WPVN_HOI cả nhà ai cách để đưa website lên google news như thế nào ạ ? Xem tài liệu google cho thấy khó nhằn khiếp. Ai có kinh nghiệm rồi chia sẻ với ạ

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_HOI
cả nhà ai cách để đưa website lên google news như thế nào ạ ? Xem tài liệu google cho thấy khó nhằn khiếp.
Ai có kinh nghiệm rồi chia sẻ với ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/780637582637135/