#wpvn_hep Hi mọi người, Mình đang xài woo, mọi người cho hỏi có plugins Paypal Gateway nào customize được tên sản phẩm / Hoặc ẩn tên sản phẩm ở phần Order Details của paypal không nhỉ ? Hoặc bro nào có nhận customize lại plugins đó không ? Xin cám ơn

#wpvn_hep Hi mọi người, Mình đang xài woo, mọi người cho hỏi có plugins Paypal Gateway nào customize được tên sản phẩm / Hoặc ẩn tên sản phẩm ở phần Order Details của paypal không nhỉ ? Hoặc bro nào có nhận customize lại plugins đó không ? Xin cám ơn
0

Câu hỏi từ Group FB:
#wpvn_hep Hi mọi người,

Mình đang xài woo, mọi người cho hỏi có plugins Paypal Gateway nào customize được tên sản phẩm / Hoặc ẩn tên sản phẩm ở phần Order Details của paypal không nhỉ ?
Hoặc bro nào có nhận customize lại plugins đó không ?

Xin cám ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/554335178600711/