#WPVN_Help - Xin chào Ace! - Hôm nay tự dưng Website của mình khi truy cập vào bằng điện thoại, thì có thể PHÓNG TO & THU NHỎ. =>> Làm sao để tắt chế độ phóng to hoặc thu nhỏ Website ở Mobile nhỉ?

#WPVN_Help - Xin chào Ace! - Hôm nay tự dưng Website của mình khi truy cập vào bằng điện thoại, thì có thể PHÓNG TO & THU NHỎ. =>> Làm sao để tắt chế độ phóng to hoặc thu nhỏ Website ở Mobile nhỉ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Help

  • Xin chào Ace!

  • Hôm nay tự dưng Website của mình khi truy cập vào bằng điện thoại, thì có thể PHÓNG TO & THU NHỎ.

=>> Làm sao để tắt chế độ phóng to hoặc thu nhỏ Website ở Mobile nhỉ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/597535817613980/