**#WPVN_Help** **Tìm gấp 1 bạn coder chắc tay mod lại giao diện, bổ sung tính năng thanh toán, tính năng thành viên. Ưu tiên thạo web bất động sản.** **Zalo: 0928268123**

**#WPVN_Help** **Tìm gấp 1 bạn coder chắc tay mod lại giao diện, bổ sung tính năng thanh toán, tính năng thành viên. Ưu tiên thạo web bất động sản.** **Zalo: 0928268123**
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Help

Tìm gấp 1 bạn coder chắc tay mod lại giao diện, bổ sung tính năng thanh toán, tính năng thành viên. Ưu tiên thạo web bất động sản.

Zalo: 0928268123
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/539766680057561/