#WPVN_Help **Thẻ H1 - H6 Mình nên thiết lập kích thướt theo tỷ lệ như nào vậy mọi người? Tùy thích hay theo 1 chuẩn mực nào đó ạ? ** Hổ trợ mình với nhé!

#WPVN_Help **Thẻ H1 - H6 Mình nên thiết lập kích thướt theo tỷ lệ như nào vậy mọi người? Tùy thích hay theo 1 chuẩn mực nào đó ạ? ** Hổ trợ mình với nhé!
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Help

**Thẻ H1 - H6 Mình nên thiết lập kích thướt theo tỷ lệ như nào vậy mọi người? Tùy thích hay theo 1 chuẩn mực nào đó ạ? **

Hổ trợ mình với nhé!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/651682592199302/