#WPVN_Help post ảnh bài viết có cần chú ý size k các bác, kiểu để kích thước nào cho nó tối ưu hiển thị nhất ở cả trên web và mobile ý?

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Help
post ảnh bài viết có cần chú ý size k các bác, kiểu để kích thước nào cho nó tối ưu hiển thị nhất ở cả trên web và mobile ý?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/607017703332458/