#WPVN_HELP Nên dùng template nào làm wordpress dạng blog cá nhân các bác ạ

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_HELP Nên dùng template nào làm wordpress dạng blog cá nhân các bác ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/623971871637041/