#WPVN_Help Mọi người cho em hỏi có plugin nào hỗ trợ chuyển tất cả order của 2-3 website bán hàng về 1 trang chính không ạ?

#WPVN_Help Mọi người cho em hỏi có plugin nào hỗ trợ chuyển tất cả order của 2-3 website bán hàng về 1 trang chính không ạ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Help

Mọi người cho em hỏi có plugin nào hỗ trợ chuyển tất cả order của 2-3 website bán hàng về 1 trang chính không ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/574872599880302/