#wpvn_help # Mọi người cho e hỏi có ai dùng plugin Twenty20 Image Before-After khi mình lưu content portfolio là shortcode của plugin này lúc lấy ra show lên modal thao tác nó bị delay ạ

#wpvn_help # Mọi người cho e hỏi có ai dùng plugin Twenty20 Image Before-After khi mình lưu content portfolio là shortcode của plugin này lúc lấy ra show lên modal thao tác nó bị delay ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
#wpvn_help

Mọi người cho e hỏi có ai dùng plugin Twenty20 Image Before-After khi mình lưu content portfolio là shortcode của plugin này lúc lấy ra show lên modal thao tác nó bị delay ạ

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/579827119384850/