#wpvn_help Có bác nào làm web song ngữ mà rút gọn bỏ cái danh mục sản phẩm ở cả 2 bản ngôn ngữ chưa ạ. Mình dùng wpml để làm web song ngữ

#wpvn_help Có bác nào làm web song ngữ mà rút gọn bỏ cái danh mục sản phẩm ở cả 2 bản ngôn ngữ chưa ạ. Mình dùng wpml để làm web song ngữ
0

Câu hỏi từ Group FB:
#wpvn_help Có bác nào làm web song ngữ mà rút gọn bỏ cái danh mục sản phẩm ở cả 2 bản ngôn ngữ chưa ạ. Mình dùng wpml để làm web song ngữ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/667568170610744/