#WPVN_Help Cho mình hỏi chút là mình đang sử dụng page mặc định của wordpress (Your lastest post). Bây giờ mình muốn add thêm một vài dòng text ở trang chủ thì làm thế nào nhỉ? Cảm ơn mọi người.

#WPVN_Help Cho mình hỏi chút là mình đang sử dụng page mặc định của wordpress (Your lastest post). Bây giờ mình muốn add thêm một vài dòng text ở trang chủ thì làm thế nào nhỉ? Cảm ơn mọi người.
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Help
Cho mình hỏi chút là mình đang sử dụng page mặc định của wordpress (Your lastest post). Bây giờ mình muốn add thêm một vài dòng text ở trang chủ thì làm thế nào nhỉ? Cảm ơn mọi người.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/607430366624525/