#WPVN_HELP Cho mình hỏi chút có cpanel quản lý nào rẻ chút không nhỉ, trước mình dùng Directadmin mà giờ nó mới lên giá mắc quá tận 2tr/năm lận

#WPVN_HELP Cho mình hỏi chút có cpanel quản lý nào rẻ chút không nhỉ, trước mình dùng Directadmin mà giờ nó mới lên giá mắc quá tận 2tr/năm lận
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_HELP

Cho mình hỏi chút có cpanel quản lý nào rẻ chút không nhỉ, trước mình dùng Directadmin mà giờ nó mới lên giá mắc quá tận 2tr/năm lận
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/547333182634244/